Bu Blogda Ara

5 Temmuz 2011 Salı

"Dinler, Değerler, Deneyimler -MASLOW- Hazırlayan: Harun ARI

DİNLER, DEĞERLER VE DORUK DENEYİMLER
-MASLOW-
Deneysel gerçeklikler göstermektedir ki, kendini gerçekleştiren insanlar; bizim en iyi deneyimleyenlerimiz, aynı zamanda bizim en merhametlilerimiz, toplumumuzun geliştiricileri ve devrimcileri, adaletsizliğe, eşitsizliğe, köleliğe, sömürüye ve zulme karşı en etkili biçimde savaşanlarımızdırlar. ( Ayrıca mükemmeliyet, etkililik ve rekabet uğruna en iyi savaşanlarımızdırlar. ) Gittikçe görmekteyiz ki, bu insanlar bu insanlar bizim en büyük yardımcılarımız ve en “insan” kişiler olmaktadırlar.
Plato deneyimler (plateau- experiences): Bu deneyimler dokunaklı, yoğun duygusal yaşantılar içeren, mucizevi olana karşı özerk tepkiler verilen, bütünleştirici, özdeğerlerin deneyimlendiği, huşu içinde bırakan deneyimler olmaktan çok, sakin yaşanan deneyimlerdir. Yüksek plato deneyimleri, doruk deneyimlerde her zaman bulunmayan bilişsel özelliklere sahip, üst düzey duygusallık içeren deneyimlerdir. Plato deneyimler, doruk deneyimlerden daha sıkı meydana gelmektedirler. Kişi, bu deneyimin içindeki bütünleştirici öğeyi istediğinde görebilmeyi başarabilmektedir. İşte ondan sonra bu deneyimler, tanık olunan, kabullenilen, bilişsel olarak mutluluk verici ve ne var ki kanıksanan deneyimler haline dönüşebilmektedirler.
Karşıt Uçlarda Bulunan Din Ve Bilim:Bilginin ve değerlerin karşıt konumlara konması dinlerinde gerçeklerden ve bilimden koparak sağlıksızlaşmasına hatta bilimsel bilgiye düşman bir duruma gelmelerine neden olmuştur.
Geçmişte olmuş ve ancak doğa üstücü yollarla açıklanabilmiş olaylar üzerinde çalışmalar yapılabilir. Böylelikle dinde bütün yönleriyle incelenebilir.Dini bilimin sınırları dışarısında bırakarak yerine bunun bir parçası haline getirebiliriz.
Böylelikle akla daha yakın bir hipoteze ulaşabiliriz; tüm mistik veya doruk deneyimler aynıdır.Bütün dinlerde özünde aynıdır.
Herkes doruk deneyimler yaşar.Ancak bazıları bu deneyimlerden korkar onları bastırır, reddeder, onlara sırt çevirir ve doruk deneyim yaşayamadığını sayar.
Özetle doruk deneyimler dinler tarihinde gerçekten önemli rol oynamış olan dinsel içe doğuş ve de dinsel aydınlanma olaylarına bütünüyle olası bir model olarak görülmektedir. Doruk deneyimler doğal hayatta var olmaktadırlar ve araştırılabilir, incelenebilir deneyimlerdir.
Bilimin sadece dinciler için değil ateistler. agnostikler ve diğer tanrıcı olmayan kişiler için de yetersiz olduğu kanıtlanmıştır.
Dindar liberaller tüm çabalarını bireysel bilimlere değil, kişisel olmayan dünyasal bilgilere dayandırmakta, akılcı bilgiyi vurgulamakta ve akılcı olmayan her şeyi reddetmektedir.
Değerlerden Arınmış Bir Eğitim: Eğitimin ileri hedefleri kişilere tam bir insan olma, kendi en yüksek potansiyellerini gerçekleştirme, doyum verme ve olabileceği en yüksek boyuta gelmesinde yardımcı olabilmektir.Eğitim kendi amaçlarıyla ilgili olmak zorundadır ve bunlar eskimiş ruhsal sorularımıza yanıt bulacak seçme ilkelerdir.Tüm bu sorular örgütlenmiş dinler tarafından bir çok biçimde kendilerince yanıtlanmaya çalışılmıştır.
Eğitim kendisini geleneklere, incelenmemiş kör inançlara, topluluğun ön yargılarına ve geleneksel kuruluşlara dayandırmadığı ancak doğalcı ve bilimsel bilgiye dayandırıldığı oranda değişecek ve gelişecektir.
Doruk Deneyimlerin Dinsel Yönleri: Doruk deneyimler dinsel olaylar başlığı altında da ele alınabilirler.Aslında bu deneyimler günümüze kadar sadece dinsel deneyimler ve yaşantılar olarak ele alınmıştır.
Doruk deneyimleri, araç deneyimler olarak görmektense amaç deneyimler olarak benimsemek önemlidir. Bu deneyimler, bir kere deneyimleyen bir kişiye, kendi içinde yararlı ve değerli olan bir çok nesnenin varolduğunu anlamasına yardımcı olur. Deneyimin kendisi yaşamın ve yaşamanın anlamsız olduğu önermesini çürütür.
Doruk deneyimlerde uzay ve zaman bilinci kaybolur. Kişi doruk deneyim yaşarken, geçen bir günü, birkaç dakikaymış gibi ya da yoğunlukla yaşanan bir dakikayı, bir gün, bir yıl hata sonsuza kadar süren bir an gibi hissedebilir.
Doruk deneyimler tanrıya benzemenin ve tanrı gibi olmanın bir başka yoludur.
Doruk deneyimdeki özbiliş, normal bir algılama da olduğundan daha alıcı ve daha alçak gönüllü bir algılayıştır.
Doruk deneyimlerde, deneyim öncesi merak, huşu, saygı, teslimiyet, alçakgönüllülük ve hata tapınma gibi duyguların yandığı belirtilmiştir.Bu duygular ölümle ilgili düşünceleri de içerecek kadar kendine özgü bir biçimde ileriye gidebilmektedir.
Doruk deneyimler yaşamdaki ayrışmaların, kutuplaşmaların ve karmaşaların alışmasını ya da çözülmesini sağlar.
Doruk deneyimlerde korku, kaygı, engelleme, savunma ve kontrol, karmaşa,şaşkınlık ve kendini tutma geçici bir biçimde hissedilmesine rağmen bunların belirli bir süre için kaybolması söz konusudur.
Doruk deneyimler kişi üzerinde bazen anlık bazen de süre gelen etkiler yaratır.
Doruk deneyimi kişinin mecazi bir şekilde sonradan dünyaya dönüş yaptığı kişisel bir cennet yolculuğuna benzer.
Doruk deneyimler kişinin mükemmel bir kimliğe sahip olmasına, özgün olmasına gerçek benliğine yaklaşmasına yardımcı olur.
Doruk deneyimde kişi daha sorumlu daha etkin , daha sorumlu ve daha özgür irade olduğunu hisseder.
Doruk deneyimci daha sevecen, daha kabullenebilen bir kişi olmakta, dürüst, masum, daha manevi ve psikolojik yasalara daha bağlı bir kişi olmaktadır.
Bu kişiler ayrıca daha az bencil olmaktadır.
Doruk deneyimler sırasında ve sonrasında insanlar kendilerini şanslı tahlili ve onurlanmış hissederler.
Alçak gönüllülük ve gurur arasındaki ayrışma doruk deneyimlerde çözülmeye eğilim gösterirler.
Doruk Deneyimlerin Değişik Kültürlerdeki İfadeleri: Aşkın bilinç deneyimlerinin, herhangi bir kültüre ait, herhangi bir dine üye, herhangi bir kast veya sınıfa ait kişilerde, herhangi bir yerde ve zamanda ortaya çıktıkları defalarca kanıtlanmıştır. Bütün bu deneyimler hemen hemen aynı biçimde tanımlanmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder